Kinderoefentherapie

Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Kinderoefentherapie helpt kinderen met motorische problemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt.

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de oefentherapie Cesar. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral het spelen op de voorgrond. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij de diagnoses NLD, ADHD, ASS en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Onderzoek

In de praktijk begint de kinderoefentherapeut met een intake. Dan volgt een uitgebreid onderzoek, waarbij de belangrijkste mensen in de omgeving van het kind (ouders, leerkracht, huisarts etc) actief betrokken worden. De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, tevens krijgt u voorlichting en advies. De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek.

Behandeling

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. Met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren en evenwicht, aan de grove en aan de fijne motoriek. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.